Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Niet-ontvankelijkheid klager bij verzoek ex artikel 552a Sv tot opheffing van beslag op inmiddels vernietigde voorwerpen.

Klager dient, na indiening van een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv, strekkende tot opheffing van het beslag met last tot teruggave overeenkomstig art. 119 lid 2 Sv van een aantal voorwerpen aan hem, niet-ontvankelijk te worden verklaard als die voorwerpen al zijn vernietigd.