Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Geen last tot teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen aan een ander dan de indiener van het klaagschrift.

Klager heeft in het klaagschrift aangevoerd dat de auto op grond van art. 116 lid 1 Sv aan hem moet worden teruggegeven nu hij geen verklaring ex art. 116 lid 2 Sv heeft afgelegd en hij zich tijdig tegen het voornemen van het openbaar ministerie heeft verzet.

Nu de wet niet de mogelijkheid kent van een last tot teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen aan een ander dan degene die een klaagschrift tot teruggave heeft ingediend kon de Rechtbank niet een last tot teruggave aan [A] BV geven

(Vgl. HR 19-06-2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0482).

Gerelateerde artikelen