Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Tenzij reeds een eis in de hoofdzaak is ingesteld, vindt onderbewindstelling slechts plaats onder voorwaarde dat deze eis binnen een door de voorzieningenrechter daartoe te bepalen termijn ingesteld wordt.

De voorzieningenrechter kan de termijn verlengen, indien dit voor het verstrijken van de termijn door een der partijen of de bewindvoerder wordt verzocht. Er geldt een rechtsmiddelenverbod: tegen de beschikking is geen hogere voorziening toegelaten.

Overschrijding van de termijn doet het bewind eindigen (art. 710 Rv lid 2).