Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De voorzieningenrechter kan voor het bewind zodanige voorschriften geven als hij dienstig acht.

Op het bewind is een groot aantal bepalingen van Titel 19 van Boek 1 BW van toepassing:

  • art. 1:433 lid 1 BW;
  • art. 1:435 BW;
  • art. 1:436, lid 1 t/m 3 BW;
  • art. 1:437 BW;
  • art. 1:438 lid 1 BW;
  • art. 1:439 BW;
  • art. 1:441 lid 1 BW, eerste zin;
  • art. 1:442-448 BW (art. 710 lid 5 Rv, eerste volzin). 

Het bewind kan door een gezamenlijk besluit van partijen of op verzoek van een hunner door de voorzieningenrechter worden opgeheven (art. 710 lid 5 Rv, tweede volzin).