Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De bewindvoerder doet de onder het bewind staande goederen toekomen aan degene die daarop krachtens een in kracht van gewijsde gegane of uitvoerbaar bij voorraad verklaarde uitspraak recht heeft, tenzij de voorzieningenrechter anders heeft bepaald (art. 710 lid 4 Rv).