Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
Bij een verblijf in een inrichting is de norm per kalendermaand, indien het betreft:

  1. een alleenstaande of een alleenstaande ouder: € 304,18;

  2. gehuwden: € 473,13.

2.
Het bedrag van de norm, bedoeld in het eerste lid, wordt verhoogd met:

  1. voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder € 39,00;

  2. voor gehuwden € 85,00.

3.
Indien een van de gehuwden in een inrichting verblijft, is de norm de som van de normen die voor ieder van hen als alleenstaande of alleenstaande ouder zouden gelden.