Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De bijstandsnorm is het bedrag dat iemand krijgt als hij onvoldoende middelen van bestaan heeft.

De bijstandsnormen zijn geregeld in de Participatiewet. In de artt. 20 tot en met 23 PW staan de basisbedragen vermeld. Deze basisbedragen zijn gerelateerd aan het wettelijk minimumloon.