Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een ontnemingsprocedure is een strafvorderlijke procedure waarin een ontnemingsvordering wordt ingesteld.

Een ontnemingsmaatregel kan bij afzonderlijke rechterlijke beslissing worden opgelegd aan iemand (natuurlijk of rechtspersoon), die is veroordeeld wegens een strafbaar feit.

De maatregel hoeft niet tegelijk met het strafvonnis te worden uitgesproken.

Hoewel het financiële onderzoek al tijdens het onderzoek in de strafzaak kan worden opgestart, moet de officier van justitie uiterlijk bij zijn requisitoir (strafeis) kenbaar maken dat hij een ontnemingsprocedure zal opstarten tegen de verdachte. De verdachte/veroordeelde kan hier dus altijd van op de hoogte zijn.

De doelstelling van deze ontnemingsmaatregel is om de veroordeelde vermogensrechtelijk terug te plaatsen in de positie die hij/zij vermogensrechtelijk had voor het plegen van het strafbare feit. Met andere woorden, er wordt ontnomen wat met de criminele activiteiten is verdiend.

Een ontnemingsprocedure kan parallel lopen aan de procedure in de strafrechtelijke hoofdzaak, maar kan ook pas daarna worden gestart.

Lijfsdwang

De rechter kan, met toepassing van art. 577c Sv, als maatregel lijfsdwang tot maximaal drie jaar bevelen (art. 36e lid 10 Sr).