Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Met het oog op het inwinnen van de in het derde en vierde lid bedoelde gegevens is de deurwaarder bevoegd bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens het burgerservicenummer van de schuldenaar op te vragen (art. 475g lid 5 Rv, eerste zin).

Met behulp van dit nummer kunnen gegevens worden opgevraagd bij personen of instanties, bedoeld in het derde en vierde lid, die zelf reeds gerechtigd zijn tot het gebruik van het nummer (art. 475g lid 5 Rv, tweede zin).

De deurwaarder gebruikt het burgerservicenummer uitsluitend voor het opvragen van de in art. 475g lid 3 en lid 4 Rv bedoelde gegevens bij de in die twee bepalingen bedoelde personen of instanties, die zelf reeds gerechtigd zijn tot het gebruik van het nummer (art. 475g lid 6 Rv).

Volgens de schakelbepaling van art. 720 Rv gelden de bepalingen ook bij conservatoir derdenbeslag.