Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een deurwaarder die gerechtigd is tegen een schuldenaar beslag te leggen, is bevoegd ten behoeve van het leggen van dit beslag aan een door de minister van justitie aangewezen bestuursorgaan, dat belast is met de verwerking van gegevens met betrekking tot periodieke betalingen, mededeling te vragen van de naam, het adres, de vestigingsplaats en de overige gegevens die door dit bestuursorgaan in de administratie worden verwerkt, voor zover die vereist zijn voor het vaststellen van de identiteit van degene die de periodieke betaling aan de schuldenaar verricht (art. 475g lid 4 Rv, eerste zin).

Het bestuursorgaan is verplicht hierop desgevraagd schriftelijk te antwoorden (art. 475g lid 4 Rv, tweede zin).

Volgens de schakelbepaling van art. 720 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir derdenbeslag.