Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Aanzegging overname verkoop door hypotheekhouder (art. 568 jo. 509 Rv)

Art. 568 Rv bepaalt, dat, als er op een teboekgestesteld schip één of meer hypotheken rusten, art. 509 Rv (Aanzegging overname verkoop door hypotheekhouder) van toepassing is. 

  • Dit betekent dat, als een hypotheekhouder die uit hoofde van zijn recht bevoegd is tot executoriale verkoop, de executie wil overnemen en dit binnen veertien dagen nadat het beslag aan hem is betekend, aanzegt aan de executant met inachtneming van art. 544 lid 2 Rv, de executie verder door de hypotheekhouder geschiedt en de desbetreffende bepalingen van toepassing zijn (art. 509 lid 1 Rv).
Meer hypotheekhouders (art. 568 jo. 509 lid 2 Rv)

Zijn er meer hypotheekhouders, dan komt deze bevoegdheid toe aan de hoogst gerangschikte hypotheekhouder, die de in het eerste lid bedoelde aanzegging heeft gedaan (art. 509 lid 2 Rv).

Geen aanzegging (art. 509 lid 3 Rv)

Wordt niet binnen veertien dagen volgens art. 509 lid 1 Rv aangezegd, dan is de beslaglegger bevoegd de executie voort te zetten (art. 509 lid 3 Rv).

Wetgeving

Schakelbepaling (art. 579 Rv)

De hypothecaire verkoop van een schip kent slechts één eigen artikel: art. 579 Rv. Dit betreft een schakelbepaling: verwezen wordt naar de bepalingen van de hypothecaire verkoop van een onroerende zaak en naar de beslagexecutie van een schip.

Wetgeving hypothecaire verkoop onroerende zaak (artt. 544 en 545 Rv)

Bij de executie door een hypotheekhouder van een teboekgesteld schip gelden, volgens de schakelbepaling van art. 579 Rv, eerste volzin, de volgende bepalingen met betrekking tot de hypothecaire executie van een onroerende zaak: 

Wetgeving beslagexecutie schip (artt. 570-572 Rv)

De executie geschiedt volgens art. 579 Rv, tweede volzin voorts met toepassing van de volgende bepalingen met betrekking tot de beslagexecutie van een schip: