Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Als de deurwaarder bij de inbeslagneming geld, aandeelbewijzen, effecten en verder geldswaarde hebbend papier aantreft, dan moet hij het getal en de geldsoort in het exploot vermelden en moet hij die bij een bank of andere financiële instelling in gerechtelijke bewaring geven. De executant en geëxecuteerde kunnen een andere plaats van bewaring overeenkomen  (art. 445 Rv, eerste volzin). 

De bewaring gebeurt ten name van de deurwaarder onder vermelding van het beslag, de executant en de geëxecuteerde (art. 445 Rv, tweede volzin).

Toepassing bij andere beslagen en bij executies

Het artikel over de bewaring van geldswaarde hebbend papier wordt ook bij andere beslagen en executies toegepast:

Rv

BW

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 712 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir beslag op roerende zaken.