Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
Onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen voorwerpen kan worden uitgesproken:

1°.
bij de rechterlijke uitspraak waarbij iemand wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld;

2°.
bij de rechterlijke uitspraak waarbij overeenkomstig artikel 9a wordt bepaald dat geen straf zal worden opgelegd;

3°.
bij de rechterlijke uitspraak waarbij, niettegenstaande vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging, wordt vastgesteld dat een strafbaar feit is begaan;

4°.
bij een afzonderlijke rechterlijke beschikking op vordering van het openbaar ministerie.

2.
De artikelen 33b en 33c, tweede en derde lid, alsmede artikel 446 van het Wetboek van Strafvordering, zijn van overeenkomstige toepassing.

3.
De maatregel kan te zamen met straffen en met andere maatregelen worden opgelegd.