Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. De kosten van gevangenisstraf en hechtenis komen, voor zover niet bij of krachtens enige wet anders is bepaald, ten laste van de Staat.
  2. Al hetgeen wordt verkregen uit geldboeten en verbeurdverklaring komt ten bate van de Staat.