Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

In deze titel wordt verstaan onder:

  1. het Verdrag van Genève: het op 19 juni 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen (Trb. 1952, 86);
  2. Verdragsstaat: een staat waarvoor het Verdrag van Genève van kracht is;
  3. verdragsregister: een buiten Nederland gehouden register als bedoeld in artikel I, eerste lid, onder ii, van het Verdrag van Genève;
  4. de openbare registers: de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3.

Gerelateerde artikelen