Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
Op de verjaring van het vorige artikel zijn de artikelen 319-323 van overeenkomstige toepassing.

2.
De verjaring van het vorige artikel wordt gestuit door:

  1. betekening van de uitspraak of schriftelijke aanmaning;
  2. erkenning van de in de uitspraak vastgestelde verplichting;
  3. iedere daad van tenuitvoerlegging, mits daarvan binnen de door de wet voorgeschreven tijd of, bij gebreke van zodanig voorschrift, met bekwame spoed mededeling aan de wederpartij wordt gedaan.