Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
Een grond voor verlenging van de verjaring bestaat:

  1. tussen niet van tafel en bed gescheiden echtgenoten;
  2. tussen een wettelijke vertegenwoordiger en de onbekwame die hij vertegenwoordigt;
  3. tussen een bewindvoerder en de rechtshebbende voor wie hij het bewind voert, ter zake van vorderingen die dit bewind betreffen;
  4. tussen rechtspersonen en haar bestuurders;
  5. tussen een beneficiair aanvaarde nalatenschap en een erfgenaam;
  6. tussen de schuldeiser en zijn schuldenaar die opzettelijk het bestaan van de schuld of de opeisbaarheid daarvan verborgen houdt;
  7. tussen geregistreerde partners.

2.
De onder b en c genoemde gronden voor verlenging duren voort totdat de eindrekening van de wettelijke vertegenwoordiger of de bewindvoerder is gesloten.