Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven met betrekking tot de toepassing van art. 117 lid 1-3 Svart. 118 lid 2 Sv en art. 118a Sv omtrent de wijze waarop de inbeslaggenomen voorwerpen worden aangeboden aan de bewaarder, de wijze waarop deze worden bewaard en ter beschikking van het onderzoek gehouden.