Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bewaring

Bij toepassing van art. 116 lid 2 Sv, onder b of wanneer het belang van de strafvordering zich verzet tegen teruggave en geen machtiging volgens art. 117 lid 1 Sv is verleend, worden de inbeslaggenomen voorwerpen, zodra het belang van het onderzoek het toelaat, in opdracht van het openbaar ministerie, gesteld onder de hoede van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bewaarder.

Art. 116 Sv en art. 117 Sv zijn van toepassing (art. 118 lid 1 Sv).

Andere bewaarder

Voorwerpen kunnen ook aan een andere door het openbaar ministerie aangewezen bewaarder in gerechtelijke bewaring worden gegeven, als dit voor het behoud, de bestemming of de beveiliging daarvan redelijkerwijs noodzakelijk is  (art. 118 lid 2 Sv).