Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Schriftelijke verklaring tot afstand (art. 116 lid 2 Sv)

Art. 116 lid 2 Sv bepaalt dat, als degene bij wie het voorwerp in beslag is genomen, schriftelijk verklaart afstand te doen van het voorwerp, de hulpofficier van justitie of het openbaar ministerie het volgende kan doen:

  1. Het voorwerp teruggeven aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt.
  2. Gelasten dat het voorwerp ten behoeve van de rechthebbende in bewaring zal blijven, als teruggave aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt, nog niet mogelijk is.
  3. Als degene bij wie het voorwerp is in beslag genomen verklaart dat het hem toebehoort, gelasten dat daarmee wordt gehandeld als ware het verbeurd verklaard of onttrokken aan het verkeer.
Geen schriftelijke verklaring van afstand (art. 116 lid 3 Sv)

Art. 116 lid 3 Sv bepaalt dat, als er geen afstand volgens art. 116 lid 2 Sv wordt gedaan, het openbaar ministerie de beslissing onder art. 116 lid 1 Sv of art. 116 lid 2 Sv alsnog kan nemen wanneer degene bij wie het voorwerp in beslag is genomen, niet binnen veertien dagen nadat het openbaar ministerie hem schriftelijk heeft laten weten een beslissing te willen nemen, heeft geklaagd of, als hij wel tijdig heeft geklaagd, het beklag ongegrond is verklaard.