Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bewaring door rechthebbende (art. 116 lid 4 Sv)

Doet degene onder wie een voorwerp in beslag genomen is geen afstand ex art. 116 lid 2 Sv en het openbaar ministerie wil het voorwerp teruggeven aan de waarschijnlijk rechthebbende, kan het het voorwerp al meteen aan die rechthebbende in bewaring geven als degene bij wie het voorwerp inbeslaggenomen is, dit kennelijk door middel van een strafbaar feit van die rechthebbende afgenomen. Die mogelijk rechthebbene kan het voorwerp dan weer gebruiken. De bewaring duurt tot aan de definitieve terugave (art. 116 lid 4 Sv).

Teruggave aan rechthebbende (art. 116 lid 5 Sv)

Art. 116 lid 5 Sv bepaalt dat als het openbaar ministerie overeenkomstig art. 116 lid 2 Sv of art. 116 lid 4 Sv of de rechtbank overeenkomstig art. 353 lid 2 Sv de bewaring van het voorwerp heeft gelast, het openbaar ministerie dit voorwerp na het bekend worden van de rechthebbende aan deze laat teruggeven.