Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Teruggave onder zekerheidstelling (art. 118a lid 1 Sv)

Het openbaar ministerie kan ambtshalve of op verzoek van de beslagene of van een andere belanghebbende een voorwerp dat op grond van art. 94a Sv in beslag is genomen onder zekerheidsstelling doen teruggeven (art. 118a lid 1 Sv).

Vorm van zekerheid (art. 118a lid 2 Sv)

De zekerheid bestaat in de storting van geldswaarden door de beslagene of een derde, of in de verbintenis van een derde als waarborg, voor een bedrag en op een wijze als door het openbaar ministerie wordt aanvaard (art. 118a lid 2 Sv).