Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Hoofdregel (art. 116 lid 1 Sv)

De hoofdregel bij strafvorderlijk beslag is dat, zodra er geen strafvorderlijk belang (meer) is, het inbeslaggenomen voorwerp wordt teruggeven aan degene bij wie het voorwerp in beslag is genomen (art. 116 lid 1 Sv).

Uitzonderingen

Op de hoofdregel zijn vier uitzonderingen:

  1. De beslagene heeft afstand gedaan (art. 116 lid 2 Sv).
  2. Een ander kan redelijkerwijs als rechthebbende aangemerkt worden (art. 116 lid 2 Sv en art. 116 lid 3 Sv).
  3. Er ligt een civiel of fiscaal derdenbeslag op het voorwerp (art. 119 lid 4 Sv).
  4. De beslagene komt voor op de geconsolideerde Sanctielijst van de Europese Commissie wegens de verdenking van terroristische activiteiten.