Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Als een vervolging niet of nog niet is ingesteld, wordt het klaagschrift of het verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee jaren na de inbeslagneming , kennisneming of ontoegankelijkmaking ingediend ter griffie van de rechtbank van het arrondissement, binnen hetwelk de inbeslagneming, kennisneming of ontoegankelijkmaking is geschied.

De rechtbank is bevoegd tot afdoening tenzij de vervolging mocht zijn aangevangen voordat met de behandeling van het klaagschrift of het verzoek een aanvang kon worden gemaakt.

In dit laatste geval zendt de griffier het klaagschrift of het verzoek ter afdoening aan het gerecht, bedoeld in art. 552a lid 3 Sv (art. 552a lid 4 Sv).