Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het beslag op rechten aan toonder of order geschiedt door beslag op het papier (art. 474a lid 1 Rv, eerste regel).

Recht bestaat uit vordering

Wanneer het recht bestaat in een opeisbare vordering, dan kan de executant, in plaats van tot verkoop overeenkomstig de eerste afdeling over te gaan, de executie ook voortzetten door beslag onder derden overeenkomstig de tweede afdeling (art. 474a lid 1 Rv, derde regel).

Conservatoir beslag

Op grond van art. 702 lid 1 BW wordt een conservatoir beslag op dezelfde wijze als een executoriaal verhaalsbeslag gelegd.