Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een last tot teruggave is een last die de officier van justitie oplegt om een in beslaggenomen voorwerp aan de rechthebbende terug te geven.

Een last tot teruggave van een inbeslaggenomen voorwerp dat in bewaring is gegeven, is gericht tot de bewaarder (art. 119 lid 1 Sv).