Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Pandexecutie is de executie van een verpand goed door een pandhouder.

Wanneer de schuldenaar in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor het pand tot waarborg strekt, is de pandhouder bevoegd het verpande goed te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen (art. 3:248 lid 1 BW).