Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het begrip loon komt voor in art. 475c Rv als één van de periodieke uitkeringen waarop de beslagvrije voet van toepassing is.

Met loon wordt het loon bedoeld in de zin van art. 7:610 BW e.v. Loon is datgene wat als de bedongen tegenprestatie voor de arbeid door de werkgever aan de werknemer verschuldigd is of zal zijn.

Het loon is een vordering met een voorrecht ex art. 3:288 sub e BW.