Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Looncessie is een specifieke vorm van cessie. Bij looncessie draagt een schuldenaar een deel van zijn (toekomstig) loon aan een schuldeiser, bijvoorbeeld een bank over ter voldoening van een schuld aan die schuldeiser.

Ongeldig

Voor looncessie geldt een fiduciaverbod: fiduciaire cessie van vorderingen zijn volgens het Burgerlijk Wetboek in beginsel ongeldig (vgl. art. 3:84 lid 3 BW). Ook al zou een looncessie rechtsgeldig zijn, dan zal deze snel worden beschouwd als een actio pauliana, zodat die vernietigd kan worden.

Beslagvrije voet

Als looncessie al mogelijk zou zijn, dan is deze cessie volgens art. 7:633 BW slechts in zoverre geldig als beslag op het loon geldig zou zijn. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met de beslagvrije voet.