Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een naamloze vennootschap is een rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal (art. 2:64 lid 1 BW, eerste volzin). Het is een kapitaalvennootschap.

Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandeel behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen (art. 2:64 lid 1 BW, tweede volzin).

Ten minste één aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen (art. 2:64 lid 1 BW, derde volzin).

De vennootschap wordt door een of meer personen opgericht bij notariële akte. De akte wordt getekend door iedere oprichter en door ieder die blijkens deze akte een of meer aandelen neemt (art. 2:64 lid 2 BW).

Een aandeel in een naamloze vennootschap kan op naam staan, maar dit hoeft niet.