Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal (art. 2:175 lid 1 BW, eerste volzin). Het is een kapitaalvennootschap.

Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven; de aandelen zijn niet vrij overdraagbaar (art. 2:175 lid 1 BW, tweede volzin).

Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen (art. 2:175 lid 1 BW, derde volzin).

De vennootschap wordt door een of meer personen opgericht bij notariële akte. De akte wordt getekend door iedere oprichter en door ieder die blijkens deze akte een of meer aandelen neemt (art.  2:175 lid 2 BW).

Een aandeel in een besloten vennootschap staat altijd op naam.