Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Huwelijkse voorwaarden zijn voorwaarden die afwijken van de gemeenschap van goederen. Dit kan op grond van art. 1:93 BW.

Huwelijkse voorwaarden komen in verschillende vormen voor. Bij faillissement van één van de echtgenote beschermen de voorwaarden de niet-gefailleerde echtgenoot altijd:

  • Rb. Rotterdam 19-08-2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BJ8456
    De faillissementswet gaat bij een faillissement ervan uit dat alle aan beide echtgenoten toebehorende goederen in de boedel vallen. Dit beginsel leidt uitzondering indien de echtgenoot van de gefailleerde kan bewijzen dat bepaalde goederen niet tot de gemeenschap behoren. Art. 61 lid 5 Fw kent aan de echtgenote van de gefailleerde een recht van terugneming toe ten aanzien van alle goederen die haar toebehoren en die niet in de gemeenschap vallen. Dit recht, van terugneming, is aan strikte bewijsvoorschriften gebonden.