Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het begrip eigendom kent geen wettelijke definitie. Art. 5:1 lid 1 BW bepaalt slechts dat eigendom het meest omvattende recht is dat een persoon op een zaak kan hebben.

De eigenaar heeft het recht om, met uitsluiting van ieder ander, van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen (vgl. art. 5:1 lid 2 BW).

De eigenaar van de zaak wordt, behoudens rechten van anderen, eigenaar van de afgescheiden vruchten (art. 5:1 lid 3 BW).

De eigenaar van een zaak is bevoegd bevoegd tot revindicatie: hij kan de zaak van een ieder die haar zonder recht houdt, opeisen (art. 5:2 BW)

Regelgeving

Het eigendomsrecht wordt geregeld in de titels 1 tot en met 5 van Boek 5 BW, en wel als volgt:

  • Titel 1. Eigendom in het algemeen
  • Titel 2. Eigendom van roerende zaken
  • Titel 3. Eigendom van onroerende zaken
  • Titel 4. Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven
  • Titel 5. Mandeligheid

Gerelateerde artikelen