Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten (art. 3:60 lid 1 BW).

De volmacht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel 3 ('Volmacht'):