Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een volmacht eindigt:

  1. door de dood, de ondercuratelestelling, het faillissement van de volmachtgever of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
  2. door de dood, de ondercuratelestelling, het faillissement van de gevolmachtigde of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tenzij anders is bepaald;
  3. door herroeping door de volmachtgever;
  4. door opzegging door de gevolmachtigde.