Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Onder bestuursrechter wordt verstaan: een onafhankelijk, bij de wet ingesteld orgaan dat met bestuursrechtspraak is belast (art. 1:4 lid 1 Awb). 

Hoogste bestuursrechters

De drie hoogste bestuursrechters zijn: