Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Organisatie

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is een van de drie hoogste bestuursrechters - de andere twee zijn de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) - die Nederland kent.

Geschillen

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. Daarnaast is de Centrale Raad van Beroeprechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.