Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. De verkoop van een kwekersrecht door een pandhouder of een beslaglegger tot verhaal van een vordering geschiedt in het openbaar ten overstaan van een bevoegde notaris. De artikelen 508, 509, 513, eerste lid, 514, tweede en derde lid, 515-519 en 521-529 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat hetgeen daar ten aanzien van hypotheken en hypotheekhouders is voorgeschreven geldt voor de op het kwekersrecht rustende pandrechten en de pandhouders.
  2. De verdeling van de opbrengst geschiedt met overeenkomstige toepassing van de artikelen 551-552 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.