Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het beslag op de rechten die voor de geëxecuteerde als verzekeringnemer voortvloeien uit een overeenkomst van levensverzekering, wordt uitsluitend gelegd en vervolgd op de wijze zoals in de tweede afdeling voor de in artikel 475 Rv bedoelde goederen is bepaald, voor zover daarvan in deze afdeling niet wordt afgeweken.