Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
Het beslag wordt gelegd bij een exploit van een deurwaarder dat, behalve de gewone formaliteiten, op straffe van nietigheid inhoudt:

  1. de voornaam, naam en woonplaats van de executant en de naam en woonplaats van de geëxecuteerde;
  2. een gespecificeerde opgave en omschrijving van de vorderingen en zaken waarop het beslag wordt gelegd;
  3. een vermelding van de titel waarvan de tenuitvoerlegging plaatsvindt, en een opgave van hetgeen de geëxecuteerde krachtens deze titel aan de executant verschuldigd is;
  4. een keuze van woonplaats ten kantore van de deurwaarder.

2.
De artikelen 475a, eerste en tweede lid, en 475b-475h  zijn van overeenkomstige toepassing.