Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een dwangbevel levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan worden tenuitvoergelegd.