Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Wijzen de artikelen 99 tot en met 108 of een krachtens artikel 108a vastgestelde algemene maatregel van bestuur geen bevoegde rechter aan, dan is bevoegd de rechter van de woonplaats van de eiser dan wel, indien er meer eisers zijn, elk van de eisers of, bij gebreke daarvan, de rechter te 's-Gravenhage.