Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Tenzij de wet of een krachtens artikel 108a vastgestelde algemene maatregel van bestuur anders bepaalt, is bevoegd de rechter van de woonplaats van de gedaagde.
  2. Bij gebreke van een bekende woonplaats van de gedaagde in Nederland is bevoegd de rechter van zijn werkelijk verblijf.