Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Zolang de gedaagde niet voor antwoord heeft geconcludeerd, kan de eiser afstand doen van de instantie.
  2. De eiser is verplicht de proceskosten van de gedaagde te betalen.
  3. Artikel 248 is van overeenkomstige toepassing.

Gerelateerde artikelen