Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. De beschikking der rechtbank is met redenen omkleed en wordt in het openbaar uitgesproken.
  2. De beschikking is uitvoerbaar bij voorraad zonder zekerheidstelling, voorzover de rechtbank niet anders beslist.
  3. Ten aanzien van de proceskosten is het bepaalde in de artikelen 237, 239 en 245 van toepassing.