Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Het openbaar ministerie kan bij een vordering ex art. 94a Sv geen beroep doen op derdenwerking ex art. 1:116 BW.

Feiten

Klaagster is met X op huwelijkse voorwaarden met X getrouwd. De notaris heeft echter bij het huwelijk de akte huwelijkse voorwaarden niet in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank ingeschreven.

De officier van justitie legt, op grond van art. 94a Sv, onder X beslag op sieraden en een auto. Deze goederen zijn eigendom van de echtgenote van X.

Rechtbank en Hoge Raad

De rechtbank Den Bosch en de Hoge Raad oordelen dat het openbaar ministerie geen beroep kan doen op de derdenwerking ex art. 1:116 BW en dus zich niet kan verhalen op de goederen van de echtgenote. De grondslag van het beslag ex art. 94a Sv is immers een verbintenis uit onrechtmatige daad.