Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag op onroerende zaak. Blokkerende werking. Beslag op door de schuldenaar verkocht en geleverde onroerende zaak blijft in stand, ook al gaat hij failliet.

Feiten

Ringel legt een conservatoir verhaalsbeslag op een onroerende zaak van de N.V. Almelosche Eierengroothandel v/h Seckel. Ondanks dit beslag draagt de eierengroothandel de eigendom van het beslagobject aan de Coöperatieve Landbouwersbank over. Vervolgens gaat de eierengroothandel failliet.

Rechtsvraag

De Landbouwersbank stelt dat het beslag van Ringel door het faillissement is komen te vervallen.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat uitsluitend de beslaglegger een ondanks een beslag verrichte rechtshandeling kan vernietigen.

Een na een beslag verkocht en geleverd huis blijft verhaalsobject van de beslaglegger ook al gaat nadien de schuldenaar failliet. Een beroep op het beslagrecht doet het huis daarom niet terugkeren in het vermogen van de failliete verkoper.

De Hoge Raad:

'dat derhalve een goed, hetwelk ten tijde der faillietverklaring niet meer aan den gefailleerde, doch aan een ander in eigendom toebehoort, buiten het faillissement blijft en een beslag tevoren op zoodanig goed gelegd niet vervalt;

dat de bepaling van art. 505 Rv l.l. niet meebrengt dat de Bank (...) geen eigenares kon zijn geworden van het beslagen goed tegenover den beslaglegger, doch deze bepaling slechts de rechten van den beslaglegger uit het beslag ondanks den eigendomsovergang handhaaft, aldus dat voor den beslaglegger op het goed ook in handen van den nieuwen verkrijger verhaal mogelijk blijft voor de vordering tot zekerheid waarvan het beslag is gelegd.'

Opmerking

Het arrest kreeg navolging in HR 10-04-1964, NJ 1965, 32 (Ontvanger/Smit) ten aanzien van een aan een beslag onttrokken vordering.