Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beroep gemeente op beslagverbod ex art. 436 Rv. Misbruik van recht.

Voldoende aannemelijk is dat de inbeslaggenomen gelden op de bankrekeningen van de gemeente Sneek bestemd zijn voor de openbare dienst. De beslagen van Projectontwikkeling Friesland (PF) op de bankrekeningen zijn daarom in beginsel in strijd met het beslagverbod van art. 436 Rv.

Echter, de gemeente Sneek is bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard scheidsrechterlijk vonnis onherroepelijk veroordeeld tot betaling aan PF. Van een overheidslichaam mag worden verwacht dat zij de uitspraak respecteert en door spoedige betaling naleeft. Er is kennelijk sprake van betalingsonwil van de gemeente. Dit is onrechtmatig jegens PF. Daarom kan de gemeente zich niet beroepen op art. 436 Rv.

Wat de beslagen inboedelgoederen betreft heeft de gemeente niet voldoende onderbouwd dat de openbare dienst door de beslaglegging niet goed kan functioneren. Er is onvoldoende gebleken dat het beslag op de inboedelgoederen in strijd is met het beslagverbod van art. 436 Rv.