Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag voor een toekomstige vordering is in beginsel niet mogelijk. Bij voldoende grond is uitzondering mogelijk.

In de regel kan geen conservatoir beslag voor een louter toekomstige vordering worden gelegd. Het kort geding spitst zich in dit opzicht dus toe op de vraag of in dit geval voldoende grond bestaat voor het maken van een uitzondering op deze hoofdregel.

Daarbij dient in het bijzonder te worden bezien of de onderhavige geldvordering zodanige gelijkenis vertoont met een geldvordering onder een opschortende voorwaarde, dat zij voor de toepassing van de hier aan de orde zijnde wetsartikelen daarmee op één lijn is te stellen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt immers dat conservatoir beslag ter zake van een nog niet opeisbare vordering of van een vordering waaraan een opschortende voorwaarde is verbonden, niet onmogelijk is.