Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir derdenbeslag mogelijk indien vordering in de toekomst opeisbaar wordt.

Ook als men er van uit gaat dat in beginsel conservatoir beslag alleen gelegd mag worden ter verzekering van een opeisbare vordering omdat een conservatoir beslag van stond af aan bestemd is om in een executoriaal beslag over te gaan, dan geldt daarop toch een uitzondering, ook bij een conservatoir derdenbeslag.

Dit betreft het geval dat, op het moment van het leggen van het conservatoir beslag, met zekerheid valt te voorzien dat de vordering opeisbaar zal zijn op het moment dat met betrekking tot de vanwaardeverklaring een uitspraak zal kunnen worden gedaan.